پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اطلاعیه

  آدرس صحیح مرکز تحقیقات جهت درج در مقالات پژوهشی

عنوان مرکز تحقیقات  و فرمت استاندارد آدرس دهی به شرح ذيل مي باشد. خواهشمند است در مقالات استنادی خود از فرم صحیح آدرس استفاده نمایید.

 Thalassemia and Hemoglobinopathy Research Center Research Institute of Health, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

مرکز تحقیقات بیمارهای تالاسمی وهموگلوبینوپاتی خلیج فارس، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،اهواز، ایران.

لوگوی مرکز تحقیقات بیمارهای تالاسمی وهموگلوبینوپاتی خلیج فارس

بروز رسانی:97/10/08


خدمات الکترونیک

General Statistics
Total Site Statistics 21184
Best Site Statistics Day 11/2/2016
Best Site Statistics Count 488
Today Site Statistics 0
Yesterday Site Statistics 14

گروه دورانV5.5.2.0